GUS:

W granicach otrzymanego od Klienta pełnomocnictwa wykonujemy szereg czynności:

- sporządzanie informacji statystycznych GUS,
- tworzenie sprawozdań okresowych dla celów kredytowych i innych,