Kadry i płace:

W zakresie kadr i płac sporządzamy między innymi:
- umowy o pracę i zmiany do umów,
- umowy zlecenia,
- świadectwa pracy,
- listy płac.

Prowadzimy:
- kartoteki wynagrodzeń
- miesięczną ewidencję czasu pracy