Księgowość

Oferujemy naszym Klientom obsługę księgową, w skład której wchodzą:

1. podatkowa księga przychodów i rozchodów
2. księga handlowa
3. rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
4. ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
5. ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
6. kartoteka przychodów pracownika
7. sprawozdania finansowe