Przydatne linki:

E-inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://e-inspektorat.zus.pl
Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy: www.pip.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl
Wskaźniki: www.wskazniki.pl
Izba Skarbowa w Rzeszowie: www.is.rzeszow.pl