Zasady współpracy

Po podpisaniu umowy i pełnomocnictwa dla Biura w zakresie reprezentowania przed urzędami, spotykamy się z Klientem raz lub dwa razy w miesiącu w celu przekazania sobie dokumentów. Klient dostarcza dowody źródłowe czyli faktury zakupu i sprzedaży, wydruki z kas fiskalnych itp., a my sporządzone na podstawie otrzymanych wcześniej informacji, listy płac, korespondencję z urzędami oraz po zakończeniu miesiąca, wypełnione polecenia przelewu zobowiązań względem ZUS i Urzędu Skarbowego. W imieniu Klienta przekazujemy deklaracje i wyjaśniamy wszelkie sprawy w tych urzędach. Przekazanie dokumentów może odbywać się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Klienta.