Zus:

W sprawach ubezpieczeń społecznych oferujemy szeroki zakres usług, a w szczególności:
- rejestracja firmy
- zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych
- sporządzanie deklaracji ZUS
- sporządzanie zaświadczeń ZUS w zakresie zasiłków chorobowych
- korekty deklaracji, które nie były sporządzone przez nasze Biuro
- pomoc przy zgłoszeniu wypadku przy pracy